Meracie prístroje pre dĺžku, uhol, tvar a povrch

Textové pole: S — H mess, s.r.o. Nová Dubnica

Ponuka  všetkých  značiek

Sortiment

Ručné meradlá

             - kalibre: závitové, hladké, špeciálne

             - posuvné meradlá, mikrometrické prístroje,

             číselníkové úchylkomery, stojany, prímerové dosky,

             výškomery

Prístroje a systémy

             - drsnomery

             - kontúrografy

             - súradnicové prístroje a náhradné dotyky pre              snímače

             - tvrdomery

             - meradlá hrúbky vrstvy

             - optické prístroje, profilprojektory a meracie              mikroskopy

Ostatné

             - meradlá tlaku, teploty a vlhkosti pre metrologické              laboratóriá